top of page

Ideasta tuotteistukseen.

header_logo.png

Suojamuodot

Patentit, hyödyllisyysmallit, mallihakemukset ja tavaramerkit.

Patentti

 

Patentti on viranomaisen antama määräaikainen yksinoikeus keksinnön käyttämiseen elinkeinotoiminnassa.

 

Patentti on luonteeltaan kielto-oikeus, jonka perusteella sen haltijalla on oikeus kieltää muilta keksintönsä ammattimainen hyväksikäyttö. Ammattimaista hyväksikäyttöä on muun muassa patentoidun tuotteen valmistus, myynti, käyttö ja maahantuonti tai patentoidun menetelmän käyttö.

 

Patentti on voimassa vain sen myöntäneessä maassa. Keksintö on siksi monesti suojattava erikseen eri valtioissa. Patentti voidaan pitää voimassa Suomessa 20 vuotta.

Hyödyllisyysmalli

 

Hyödyllisyysmalli on patenttia muistuttava yksinoikeus keksintöön. Hyödyllisyysmallin suojaamalta keksinnöltä ei vaadita yhtä suurta keksinnöllisyyttä kuin patentilta, ja tästä syystä hyödyllisyysmallisuojan voi saada jonkin verran helpommin kuin varsinaisen patentin. 

 

Yksinoikeus on alueellisesti rajattu niihin maihin joihin se on saatu. Hyödyllisyysmalli on voimassa rajoitetun ajan, yleensä korkeintaan 10 vuotta hakemuksen tekemispäivästä.

Malli

Mallioikeudella tarkoitetaan suojamuotoa, jolla

suojataan tuotteen uutta muotoilua muun muassa jäljittelyä vastaan. 

 

Mallioikeudessa suojan kohteena on tuotteen tai sen osan ulkomuoto. Suojan kohteen tulee aina olla konkreettinen tavara. Mallioikeus suojaa tuotteen ulkomuodon ja -näön. 

 

Mallioikeus on hakemuksesta voimassa 5 vuotta ja se voidaan uudistaa neljästi aina viideksi vuodeksi kerrallaan. Enimmäissuoja-aika voi siis olla 25 vuotta.

omena.png
bottom of page